ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : องค์กรอิสระของประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองบรรณาธิการ คุณธัม วศินเกษม...[และคนอื่นๆ]

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : คุณธัม วศินเกษม
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2877 .อ22
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9744490098
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2545
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ศาลรัฐธรรมนูญ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ศาลปกครอง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000315 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2877 .อ22 ฉ.1 IB-KP-52-008
  2 2110004513 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า กำหนดส่ง (2020/07/10) KPT2877 .อ22 ฉ.2