ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุขในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย และ วินัย ลีสมิทธิ์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย
 • เลขเรียกหนังสือ : RA440.3.ท9 .ศ73
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2546
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นโยบายสาธารณสุข ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารสาธารณสุข ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การกระจายอำนาจในการจัดการ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110004294 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น RA440.3.ท9 .ศ73 ฉ.1
  2 2110006563 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น RA440.3.ท9 .ศ73 ฉ.2 IB-KP-52-008