ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบการสัมมนา Workshop on parliamentary budget offices 15-17 พฤษภาคม 2549 สถาบันพระปกเกล้า
 • เลขเรียกหนังสือ : HJ191.ท92 .อ72
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : สถาบัน,
 • ปีพิมพ์ : 2549
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • งบประมาณ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • งบประมาณ อูกันดา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ห้องสมุดรัฐสภา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Parliamentary libraries.

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110008596 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HJ191.ท92 .อ72 ฉ.1 7151
  2 2110008597 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HJ191.ท92 .อ72 ฉ.2 IB-KP-51-001