ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : แนวทางในการสร้างมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
 • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก2 .น83
 • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9744491868
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สาธารณูปโภค (เทศบาล) ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สาธารณูปโภค ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปกครองท้องถิ่น ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110006812 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .น83 ฉ.1
  2 2110006813 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก2 .น83 ฉ.2 IB-KP-52-009