ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการจัดทำประชาพิจารณ์ในสังคมไทย โดย จรัล ดิษฐาอภิชัย , ไพโรจน์ พลเพชร และชลัท ประเทืองรัตนา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : จรัล ดิษฐาอภิชัย
 • เลขเรียกหนังสือ : HM1236 .จ46
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • สำนักพิมพ์ : สำนักวิชาการและวิจัยที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2543
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาพิจารณ์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การฟังเสียงมหาชน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การสำรวจมติมหาชน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • มติมหาชน ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110004669 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HM1236 .จ46 ฉ.1
  2 2110016024 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HM1236 .จ46 ฉ.2
  3 2110016025 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HM1236 .จ46 ฉ.3 IBTB50031