ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745.ก5 2475 .พ46 2536
  • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
  • ISBN/ISSN : 9748053709
  • สำนักพิมพ์ : สำนักงานฯ,
  • ปีพิมพ์ : 2536
  • จำนวนเล่ม : 3
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110005657 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JQ1745.ก5 2475 .พ46 2536 ฉ.1
2 2110022488 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JQ1745.ก5 2475 .พ46 2536 ฉ.2
3 2110023239 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JQ1745.ก5 2475 .พ46 2536 ฉ.3