ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบนโยบายของไทยต่อมาเลเซีย โดย สุรพงษ์ ชัยนาม

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม
  • เลขเรียกหนังสือ : DS575.5.ม6 .ส74 2560
  • ISBN/ISSN : 9789743159435
  • สำนักพิมพ์ : ศยามปริทัศน์,
  • ปีพิมพ์ : 2560
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110027192 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS575.5.ม6 .ส74 2560 ฉ.1