ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : มังกรสุพรรณคืนฟ้า
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.บ45 .บ455 2559 ล.2
 • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด,
 • ปีพิมพ์ : 2559
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • บรรหาร ศิลปอาชา, 2475-2559

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นายกรัฐมนตรี ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นายกรัฐมนตรี ไทย - ชีวประวัติ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110027137 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น DS570.6.บ45 .บ455 2559 ล.2 ฉ.1