ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : การปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงในประเทศสยาม ยาสุกิจิ ยาตาเบ แปลโดย เออิจิ มุราชิมาและนครินทร์ เมฆไตรรัตน์

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ยาสุกิจิ ยาตาเบ
  • เลขเรียกหนังสือ : DS582.6 .ย63
  • สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.),
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110006247 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS582.6 .ย63 ฉ.1
2 2110023224 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS582.6 .ย63 ฉ.2