ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ฐานข้อมูลการเลือกตั้งนายก อบจ. คณะผู้จัดทำ ธีรพรรณ ใจมั่น ภาสกร อินแหลง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ธีรพรรณ ใจมั่น
  • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.73 .ธ64
  • ประเภทรายการ : สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
  • ISBN/ISSN : 9744491841
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110006807 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.73 .ธ64 ฉ.1
2 2110006808 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.73 .ธ64 ฉ.2 IB-KP-51-003