ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ญิฮาดปะทะแมคเวิลด์ : การท้าทายของลัทธิก่อการร้ายต่อระบบประชาธิปไตย เบนจามิน อาร์ บาร์เบอร์ เขียน;วิภาดา กิตติโกวิทย แปล;

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : บาเบอร์, เบนจามิน อาร์.,
 • เลขเรียกหนังสือ : HM681 .บ64
 • ISBN/ISSN : 9749259807
 • สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีนา,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ค่านิยมสังคม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประวัติศาสตร์สังคม ศตวรรษที่ 20

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาธิปไตย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ทุนนิยม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ชาตินิยม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สันติภาพ - แง่ศาสนา

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110006249 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HM681 .บ64 ฉ.1