ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล : รายงานการวิจัย บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
 • เลขเรียกหนังสือ : HD2741 .บ73
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9748056562
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ธรรมรัฐ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ธรรมาภิบาล

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110007161 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD2741 .บ73 ฉ.1
  3 2110016624 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HD2741 .บ73 ฉ.3