ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : รัฐบาลใหม่กับการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคม : การสัมมนาโต๊ะกลม คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ถวิลวดี บุรีกุล
 • เลขเรียกหนังสือ : HN700.565 .ก635
 • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
 • ISBN/ISSN : 9744490039
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2544
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ความขัดแย้งทางสังคม ไทย - การประชุม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - ภาวะสังคม - การประชุม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การเมืองและการปกครอง - การประชุม

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110002337 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HN700.565 .ก635 ฉ.1
  2 2110004500 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HN700.565 .ก635 ฉ.2