ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.พ94 .อ35
 • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
 • สำนักพิมพ์ : บริษัทส่องสยาม จำกัด,
 • ปีพิมพ์ : 2538
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไพโรจน์ ชัยนาม, 2454-2537

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กรมประชาสัมพันธ์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รัฐมนตรี - ชีวประวัติ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001974 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.6.พ94 .อ35 ฉ.1 IB-TB-49-017
  2 2110001973 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.6.พ94 .อ35 ฉ.2 IB-TB-49-017