ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย โดย อรทัย ก๊กผล วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
  • เลขเรียกหนังสือ : JF1525.พ6 .อ43
  • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
  • ISBN/ISSN : 9744491574
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110006805 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JF1525.พ6 .อ43 ฉ.1
2 2110006806 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JF1525.พ6 .อ43 ฉ.2 IB-KP-52-007