ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก : บทวิเคราะห์ว่าด้วยประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชนผ่านวิธีคิดเชิงกระบวนระบบ ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
  • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ช625
  • ISBN/ISSN : 9747233789
  • สำนักพิมพ์ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ,
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110006250 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JQ1745 .ช625 ฉ.1