ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบนิทรรศการเรื่อง "มรดกพระปกเกล้า" (2542 : สถาบันพระปกเกล้า) มรดกพระปกเกล้า โดย สถาบันพระปกเกล้า
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .น655
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • สำนักพิมพ์ : ภาพประกอบ
 • ปีพิมพ์ : 43หน้า:ภาพประกอบ
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484 - นิทรรศการ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ประชาธิปไตย ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การเมืองและการปกครอง 2475-

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110001950 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .น655 ฉ.1 IBKP52010
  2 2110023652 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .น655 ฉ.2