ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ความรักของพระพุทธเจ้าหลวง พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
  • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.จ7 .พ4655
  • ISBN/ISSN : 9749195337
  • สำนักพิมพ์ : Good Mornig,
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110006254 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.3.จ7 .พ4655 ฉ.1