ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : การอบรมหลักสูตรการฟื้นคืนดีและการเยียวยาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง : เอกสารการอบรม วันที่ 11 - 13 มีนาคม2548 โดย Catherine Morris และ วันชัย วัฒนศัพท์; แปลและเรียบเรียงโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ศุภณัฐ เพิ่มพูนว

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : Morris, Catherine.
  • เลขเรียกหนังสือ : HM1126 .ม64
  • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
  • สำนักพิมพ์ : ศูนย์,
  • ปีพิมพ์ : นนทบุรี:ศูนย์,ภาพประกอบ
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110001977 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HM1126 .ม64 ฉ.1