ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทและการดำเนินงานของเทศบาลในการคุ้มครองผู้บริโภค : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย โดย กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง
 • เลขเรียกหนังสือ : HC445.ฮ9ค72 .ก43
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9744491752
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2547
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การคุ้มครองผู้บริโภค ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การคุ้มครองผู้บริโภค - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เทศบาล

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110006803 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HC445.ฮ9ค72 .ก43 ฉ.1 5754
  2 2110006804 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HC445.ฮ9ค72 .ก43 ฉ.2 IB-KP-51-001