ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว = The role of the supreme couneill of stste in the reign of king Prajadhipok [B.E.2468-2475] ชาญชัย รัตนวิบูลย์

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ชาญชัย รัตนวิบูลย์
  • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ช635
  • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
  • สำนักพิมพ์ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2548
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110006246 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น JQ1745 .ช635 ฉ.1