ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ปฏิรูป กทม. ระบบสองชั้นแก้ปัญหา กทม.? ได้จริงหรือ บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล ; คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ต้นไชย และคณะ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : อรทัย ก๊กผล,
  • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.9.ก4 .ป36
  • ประเภทรายการ : ผลงานนักวิชาการ
  • ISBN/ISSN : 9744490926
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2547
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110001785 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.9.ก4 .ป36 ฉ.1
2 2110031175 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.9.ก4 .ป36 ฉ.2 ฉ.2