ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดย ศาสตรินทร์ ตันสุน อัจฉราภรณ์ ทวีสิน อภิวรรณ ซักเซ็ค

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ศาสตรินทร์ ตันสุน
  • เลขเรียกหนังสือ : KPT2520 .ศ65
  • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2550
  • จำนวนเล่ม : 3
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110015020 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2520 .ศ65 ฉ.1
2 2110015021 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2520 .ศ65 ฉ.2
3 2110021688 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น KPT2520 .ศ65 ฉ.3