ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • เลขเรียกหนังสือ : KPT2460 .ก635
  • ประเภทรายการ : หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง
  • สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
  • ปีพิมพ์ : 2530
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110003128 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออนุสรณ์งานศพนักการเมือง ดูที่ชั้น KPT2460 .ก635 ฉ.1