ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ผู้นำไร้ตำแหน่ง = The leader who had no title โรบิน ชาร์มา เขียน ; เจด้า จฎาภา แปล

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ชาร์มา, โรบิน
  • เลขเรียกหนังสือ : HD57.7 .ช644 2557
  • ISBN/ISSN : 9789742281618
  • สำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊กส์,
  • ปีพิมพ์ : 2557
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110023911 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HD57.7 .ช644 2557 ฉ.1