ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : เรื่อง(ไม่)สนุกในศาลรัฐธรรมนูญ วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
 • เลขเรียกหนังสือ : KPT2620 .ว56 2557
 • ISBN/ISSN : 9786163201102
 • สำนักพิมพ์ : ต้นธรรม,
 • ปีพิมพ์ : 2557
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ศาลรัฐธรรมนูญ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การบริหารงานยุติธรรม ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110023980 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น KPT2620 .ว56 2557 ฉ.1