ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : แนวโน้มบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า = Trend in sangha s role towards Thai politics in the next two decades โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,
 • เลขเรียกหนังสือ : BQ4570.ก55 .พ46 2557
 • สำนักพิมพ์ : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
 • ปีพิมพ์ : 2557
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พุทธศาสนากับการเมือง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พุทธศาสนากับการเมือง ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110023988 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น BQ4570.ก55 .พ46 2557 ฉ.1