ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : People s Audit of Public Service Delivery by government and local government unit in Thailand by King Prajadhipok s Institute.

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : United Nations Development Programme.
  • เลขเรียกหนังสือ : HE273.55.A2 .K56 2003
  • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
  • ปีพิมพ์ : 2003
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • Transportation and state Thailand.

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • Municipal government Thailand.

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • Public utilities Thailand.

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
  • Local government Thailand.

  • Presented to United Nations Development Programme by King Prajadhipok's Institute , December, 2003.
    ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
    1 2120004348 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HE273.55.A2 .K56 2003 ฉ.1