ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : People s Audit of Public Service Delivery by government and local government unit in Thailand by King Prajadhipok s Institute.

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : United Nations Development Programme.
 • เลขเรียกหนังสือ : HE273.55.A2 .K56 2003
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • ปีพิมพ์ : 2003
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Transportation and state Thailand.

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Municipal government Thailand.

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Public utilities Thailand.

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Local government Thailand.

 • Presented to United Nations Development Programme by King Prajadhipok's Institute , December, 2003.
  ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2120004348 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น HE273.55.A2 .K56 2003 ฉ.1