ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วิธีการจัดทำและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.... ประเทือง คำประกอบ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ประเทือง คำประกอบ
 • เลขเรียกหนังสือ : พป015
 • ประเภทรายการ : รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
 • ปีพิมพ์ : 2539
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เงินคงคลัง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • งบประมาณ ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม