ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : การจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2544 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรคัดสรรกับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สุทธนู ศรีไสย์

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : สุทธนู ศรีไสย์
  • เลขเรียกหนังสือ : JS7153.3.ก3 .ก635
  • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
  • ISBN/ISSN : 9748056589
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2544
  • จำนวนเล่ม : 4
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110002303 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก3 .ก635 ฉ.1
2 2110001897 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก3 .ก635 ฉ.2
3 2110006595 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก3 .ก635 ฉ.3
4 2110016470 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JS7153.3.ก3 .ก635 ฉ.4 ฉ.4