ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ปฏิวัติ ร.ศ.130 ร.ต. เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์ ; ณัฐพล ใจจริง บรรณาธิการ

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : เหรียญ ศรีจันทร์
  • เลขเรียกหนังสือ : DS582.6 .ห48 2556
  • ISBN/ISSN : 978
  • สำนักพิมพ์ : มติชน,
  • ปีพิมพ์ : 2556
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110022899 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS582.6 .ห48 2556 ฉ.1