ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : มนตราอาเซียน ธีรภาพ โลหิตกุล

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ธีรภาพ โลหิตกุล,
  • เลขเรียกหนังสือ : DS522.6 .ธ64 2556
  • ISBN/ISSN : 9789740211051
  • สำนักพิมพ์ : มติชน,
  • ปีพิมพ์ : 2556
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110022900 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS522.6 .ธ64 2556 ฉ.1