ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : พระยาอนุมานราชธน : ปราชญ์สามัญชน ผู้นิรมิต "ความเป็นไทย" สายชล สัตยานุรักษ์

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : สายชล สัตยานุรักษ์
  • เลขเรียกหนังสือ : DS570.6.อ3 .พ46 2556
  • ISBN/ISSN : 9789740210917
  • สำนักพิมพ์ : มติชน,
  • ปีพิมพ์ : 2556
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110022918 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.6.อ3 .พ46 2556 ฉ.1