ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : วิกิลีกส์ ความลับเขย่าโลก = Wikileaks : inside Julian Assange s war on secrecy ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ แปล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ลีห์, เดวิด,
 • เลขเรียกหนังสือ : JF1525.ค5 .ล64 2556
 • ISBN/ISSN : 9789740320948
 • สำนักพิมพ์ : มติชน,
 • ปีพิมพ์ : 2556
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • อัสซานจ์, จูเลียน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • วิกิลีกส์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ความลับทางราชการ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เสรีภาพด้านสารสนเทศ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110022920 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JF1525.ค5 .ล64 2556 ฉ.1