ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : นอกสายตา : ความตาย ความเจ็บป่าวย ความพิการ และสิทธิของคนทำงานที่ถูกมองข้าม อัจจิมา อัศวนนท์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : อัญจิรา อัศวนนท์
 • เลขเรียกหนังสือ : HD4815 .อ62 2556
 • ISBN/ISSN : 9789743158087
 • สำนักพิมพ์ : ศยาม,
 • ปีพิมพ์ : 2556
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • แรงงาน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • แรงงาน ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สวัสดิการอุตสาหกรรม

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • แรงงาน ไทย - สุขภาพและอนามัย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • แรงงาน ไทย - บริการทางการแพทย์

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110022847 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HD4815 .อ62 2556 ฉ.1