ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป = Thailand: a short history ผู้เขียน เดวิด เค. วัยอาจ ; บรรณาธิการ กาญจนี ละอองศรี

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : วัยอาจ, เดวิด เค.
  • เลขเรียกหนังสือ : DS571 .ว64 2556
  • ISBN/ISSN : 9786167202389
  • สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
  • ปีพิมพ์ : 2556
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110022692 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS571 .ว64 2556 ฉ.1