ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : สนุกสไตล์ฑูต : เฉลิม เศรษฐบุตร : รวมบทความทางวิชาการ นรนิติ เศรษฐบุตร

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร,
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1745 .ส37 2556
 • สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 • ปีพิมพ์ : 2556
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เฉลิม เศรษฐบุตร, 2463-2555

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - การเมืองและการปกครอง

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110022443 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น JQ1745 .ส37 2556 ฉ.1