ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • เลขเรียกหนังสือ : PL4209.5.ย62 .ค62 2556
 • ISBN/ISSN : 9786162351297
 • สำนักพิมพ์ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
 • ปีพิมพ์ : 2556
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2510-

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2510- - วาทศิลป์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • นายกรัฐมนตรี ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สุนทรพจน์ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110022008 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น PL4209.5.ย62 .ค62 2556 ฉ.1
  2 2110023336 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น PL4209.5.ย62 .ค62 2556 ฉ.2
  3 2110023793 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น PL4209.5.ย62 .ค62 2556 ฉ.3