ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : การสื่อสารเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องใกล้ตัวจากเยาวชนถึงเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดย ศิริพร กิตติวรากูล

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : ศิริพร กิตติวรากูล
  • เลขเรียกหนังสือ : P96.ม8 .ศ64
  • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2550
  • จำนวนเล่ม : 2
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110015018 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น P96.ม8 .ศ64 ฉ.1
2 2110015019 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น P96.ม8 .ศ64 ฉ.2