ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 1 ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือน สำนักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ทิพาวดี เมฆสวรรค์,
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1746.ฮ1 .พ42
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • ISBN/ISSN : 9744630426
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงาน ก.พ.,
 • ปีพิมพ์ : 2536
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ข้าราชการพลเรือน ไทย - พระราชบัญญัติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ข้าราชการพลเรือน ไทย ประวัติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ระบบราชการ ไทย

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000799 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น JQ1746.ฮ1 .พ42 ฉ.1
  2 2110008505 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น JQ1746.ฮ1 .พ42 ฉ.2
  3 2110008509 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น JQ1746.ฮ1 .พ42 ฉ.3