ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : เจ้าฟ้าประชาธิปก ราชันผู้นิราศ : วิทยานิพนธ์แห่งชีวิต นายหนหวย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ศิลปชัย ชาญเฉลิม,
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ศ6 2530
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • สำนักพิมพ์ : ศิลปชัย ชาญเฉลิม,
 • ปีพิมพ์ : 2530
 • จำนวนเล่ม : 3
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ราชวงศ์จักรี

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รัฐธรรมนูญ - ประวัติ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - กษัตริย์และผู้ครองนคร

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ความขัดแย้งทางการเมือง

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ร่างรัฐธรรมนูญ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • พระราชวังไกลกังวล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การกระจายอำนาจ

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000205 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ศ6 2530 ฉ.1
  2 2110013144 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ศ6 2530 ฉ.2
  3 2110013143 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ศ6 2530 ฉ.3