ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ
 • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .พ44
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • ISBN/ISSN : 9748053709
 • สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
 • ปีพิมพ์ : 2536
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รัฐธรรมนูญ

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • Thai Royalty.

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ไทย - ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110000197 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .พ44 ฉ.1