ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ภาคต้น - ภาคปลาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .จ35
  • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
  • ISBN/ISSN : 9747771616
  • สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและโบราณคดี,
  • ปีพิมพ์ : 2537
  • จำนวนเล่ม : 6
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110000801 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .จ35 ฉ.1 ล.1 ฉ.1
2 2110000802 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .จ35 ฉ.2 ล.2 ฉ.1
3 2110017068 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .จ35 ฉ.3 ล.2 ฉ.2
4 2110017067 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .จ35 ฉ.4 ล.1 ฉ.2
5 2110018472 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .จ35 ฉ.5 ล.1 ฉ.3
6 2110018473 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสืออ้างอิง ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .จ35 ฉ.6 ล.2 ฉ.3