ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่า บรรณาธิการ สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
  • ผู้แต่ง : สุวิทย์ ไพทยวัฒน์
  • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .พ465
  • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
  • ISBN/ISSN : 9746123661
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,
  • ปีพิมพ์ : 2538
  • จำนวนเล่ม : 1
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110003924 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .พ465 ฉ.1