ค้นหารายการ

  • ชื่อเรื่อง : สมุดภาพรัชกาลที่ 7 = H.M. King Prajadhipok : A Pictorial Biography สถาบันพระปกเกล้า
  • เลขเรียกหนังสือ : DS570.3.ป2 .ส47
  • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
  • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
  • ปีพิมพ์ : 2544
  • จำนวนเล่ม : 3
  • แบ่งปัน (Social Media) :

ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
1 2110009942 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ส47 ฉ.1 IB-KP-51-003
2 2110010202 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ส47 ฉ.2 IBKP52010
3 2110030046 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น DS570.3.ป2 .ส47 ฉ.3 ฉ.3