ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหน่วยการปกครองท้องถิ่นไทย ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
 • เลขเรียกหนังสือ : พป013
 • ประเภทรายการ : รายงานนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
 • ปีพิมพ์ : 2539
 • จำนวนเล่ม : 0
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • เทศบาล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • การปกครองท้องถิ่น ไทย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • องค์การบริหารส่วนตำบล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สุขาภิบาล

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  ไม่พบรายการตัวเล่ม