ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : รู้จักอาเซียน= Know your Asean แปลโดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 380
 • ผู้แต่ง : ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
 • เลขเรียกหนังสือ : HC441 .ร72 2555
 • ประเภทรายการ : ASEAN collection
 • ISBN/ISSN : 9786162150371
 • สำนักพิมพ์ : ซิลค์เวอร์ม,
 • ปีพิมพ์ : 2555
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สมาคมอาเซียน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • กลุ่มประเทศอาเซียน

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • อาเซียน

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110021238 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า หนังสือภาษาไทย ดูที่ชั้น HC441 .ร72 2555 ฉ.1