ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร [จัดทำโดย] สถาบันพระปกเกล้า
 • เลขเรียกหนังสือ : JQ1747.5 .ค94 2543
 • ประเภทรายการ : งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า
 • ISBN/ISSN : 9748763668
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2543
 • จำนวนเล่ม : 1
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • วุฒิสภา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • รัฐสภา ไทย - การบริหาร

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สภาผู้แทนราษฎร

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110024952 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า สิ่งพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า ดูที่ชั้น JQ1747.5 .ค94 2543 ฉ.1