ค้นหารายการ

 • ชื่อเรื่อง : หนังสือที่ระลึกครบรอบ 107 พรรษาแห่งการเสด็จพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2543 สถาบันพระปกเกล้า
 • เลขเรียกหนังสือ : NA1522.ป4 .ห36
 • ประเภทรายการ : พระปกเกล้าศึกษา
 • ISBN/ISSN : 9748056139
 • สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า,
 • ปีพิมพ์ : 2543
 • จำนวนเล่ม : 2
 • แบ่งปัน (Social Media) :


Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2436-2484

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • วังไกลกังวล

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • ศาสนากับกฎหมาย

 • Notice: Undefined index: gGroupSearch in D:\wwwroot\opac\detail.php on line 451
 • สิทธิมนุษยชน

 • ลำดับ เลขรหัส ห้องสมุด ประเภท สถานภาพ เลขเรียกหนังสือ สื่อประกอบ
  1 2110006583 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น NA1522.ป4 .ห36 ฉ.1
  2 2110006584 ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า พระปกเกล้าศึกษา ดูที่ชั้น NA1522.ป4 .ห36 ฉ.2